Zákony

Insolvenční zákon – plné znění (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení – 182/2006 Sb.)

Insolvenční zákon stanovuje řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008, kdy nahradil zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb.).

Úplné znění zákona je k dispozici ve formátě PDF ve sbírce zákonů.