Novela insolvenčního zákona

Začátkem roku 2018 byla schválena novela insolvenčního zákona. Novela přináší nová pravidla pro proces oddlužení, který bude trvat 3, 5 nebo 7 let v závislosti na výši splacených dluhů. Na oddlužení tak dosáhne mnohem vyšší počet dlužníků. Novela též ruší minimální nutnou výši zaplacených dluhů.

Insolvenční zákon – plné znění (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení – 182/2006 Sb.)

Insolvenční zákon stanovuje řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008, kdy nahradil zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb.). Insolvenční zákon – plné znění (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení – 182/2006 Sb.) >>

Kalkulátor splátek pro oddlužení

Výše měsíčních splátek pro oddlužení je vymezena rozdílem mezi příjmy dlužníka a výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Způsob výpočtu je stanoven právními předpisy. Kalkulátor splátek pro oddlužení >>