Novela insolvenčního zákona

Začátkem roku 2018 byla schválena novela insolvenčního zákona. Novela přináší nová pravidla pro proces oddlužení, který bude trvat 3, 5 nebo 7 let v závislosti na výši splacených dluhů. Na oddlužení tak dosáhne mnohem vyšší počet dlužníků. Novela též ruší minimální nutnou výši zaplacených dluhů.

Kalkulátor splátek pro oddlužení

Výše měsíčních splátek pro oddlužení je vymezena rozdílem mezi příjmy dlužníka a výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Způsob výpočtu je stanoven právními předpisy.